Çalışma Metinleri

  1)  birinci vazifen türk istiklalini türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa..

  2)  tarih dersinde atatürk dersini anlatıp bitirmiş olan öğrenciye çocuğum yalnız bi..

  3)  önce makinenizi inceleyin şeridin şerit makaralarına hangi yönde sarıldığına ve ..

  4)  masanız sallanmaz durumda olsun akşamları makinenizi örtün makineniz güneş ve ra..

  5)  bu şekilde kurulama işlemini tamamladıktan sonra bezi çekip çıkartın makinenize ..

  6)  ve sonra kapağını çıkartın toz alma işlemini biraz daha genişletin tuşlara avuç ..

  7)  yazı makinesinin başlıca düşmanı silgi kırıntısı ve tozdur şerit eskiyip lif saç..

  8)  şunlar birer yanlış kabul edilir bir harf yerine başka bir harf yazmak harf atla..

  9)  dünya işleri ile din işlerini birbirine karıştırmak dönen dünyayı durdurmaya kal..

  10)  bir buluttan denize bir damla su damladı denizin büyüklüğünü uçsuz bucaksızlığın..

  11)  dünya mağruru olan kimsede dindarlık arama makam ve mevki elde etmek istersen ki..

  12)  büyük harf tuşuna basan küçük parmak da bükük tutulur öbür parmaklar avuç içine ..

  13)  büyük harfle yazılacak kısım birkaç harfi aşıyorsa büyük harf kilitleme tuşuna b..

  14)  büyük küçüğe kadın erkeğe el uzatır büyük ya da kadın el uzatmazsa karşısındaki ..

  15)  gurur tahtında oturup tahammülü olmayan bir kimse hükümdar da olsa tacı ona hara..

  16)  bizi buraya getirenlerin şimdi bizim misafirimiz oldunuz demeleri beni çok şaşır..

  17)  sekreter amirin sağ koludur ve bu durumda da amirinin yapmaya vakit ve imkan bul..

  18)  sekreter büroya gelenlere karşı da çalıştığı müessesenin temsilcisi sayılır çalı..

  19)  arap rakamları avrupaya yayılmadan önce avrupalı uluslar romen rakamların kullan..

  20)  dört bin ve daha yukarı romen rakamların yazmak için sayının üzeri çizilir romen..

  21)  şaryonun hareketini ve istenilen yerde durmasını sağlar bu düzeni kullanmak bize..

  22)  başlıklar kağıda ya da yazıya ortalanıp yazılır kağıdın yatay orta noktasını dik..

  23)  serbest tuşu satır sonuna gelip kilitlenen makinede marjın dışına yazı yazılması..

  24)  paragraflar yedi vuruş içerden başlar bunu için tabülatör durağı yapılır aralık ..

  25)  her zamanki gibi bu kez de onun dedikleri doğru çıktı düşman ordusu başlarında k..

  26)  okunmaya veya basılmaya hazır bir yazını daktilo ile yazılmış son şekline manüsk..

  27)  kelime içinde bir iki harf atlanmış olabilir bütün yazıyı yeniden yazmamak için ..

  28)  daktilo silgileri sert kurşun kalem silgileri de yumuşak silgilerdir üstteki kağ..

  29)  silgi kağıda yalnız bir yönde temas ettirilmelidir geriye dönüşlerde silgiyi haf..

  30)  bir yazıyı daktilo ile yazdıktan sonra makineden çıkarmadan önce baştan sona kad..

  31)  karbonlu olarak yazılması hem kanuni bir yükümlülük hem de işlerin düzenli ve ça..

  32)  okuldan kaçan birkaç lise öğrencisi bir gün çankaya civarında ağaçların altına o..

  33)  karbonlu yazılar silinirken kopyaların kirlenmesi için silgi kartı kullanılabili..

  34)  dipnotlar başka bir yerden aktarılan yazıların ya da fikirlerin kaynağını belirt..

  35)  bir cetveli yatay olarak ortalamak için cetvelin kaç vuruşluk yer kapladığını bu..

  36)  tarih milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken birçok siyasi askeri ..

  37)  okullar sadece bilgi aktaran ilim veren kuruluşlar olamazlar insanlığa hürmet mi..

  38)  yazı içinde geçen tek sütunlu kısımlar olabilir bunların kağıda ve veya yazıya o..

  39)  bir çizelgeyi dikey olarak ortalamak için bu çizelgenin kaç satırlık yer kaplaya..

  40)  bazan bir yazının kopyasını suretini çıkarmamız gerekebilir bu durumda tarihle a..

  41)  düşündüm ki bu türk oğlu altı asırdan beri türlü rastlantıların kasırgaları önün..

  42)  bir ailenin fertleri birbirlerini sevip sayarlar bir konuda anlaşamazlar ise bir..

  43)  mumlu kağıtlar çoğaltma teksir yapmak için kullanılır yazıya başlarken şerit düz..

  44)  medeniyet yolunda başarı yenileşmeye ve yenileşme isteğine bağlıdır sosyal hayat..

  45)  harpler milyonlarca insanın ölmesine milyonlarca insanın yersiz yurtsuz kalarak ..

  46)  yazı başlıkları veya yazı içinde geçen bazı kelemeler dikkati çekmek için aralık..

  47)  bir hanımın hiçbir yerde erkeğin solunda oturmaması gerekir otomobilde de kural ..

  48)  barışı korumak kolay bir iş değildir bunun için milletler arasında dayanışma ger..

  49)  atatürk gençliğin aşıkı ve elden tutucusu idi en genç yaşta bakanlar onun devrin..

  50)  büro işlerini yapanlar işin konusuna ve genişliğine göre değişik sayıda olacaktı..

  51)  konuşma yazışma ve duyguları anlatma aracı dildir bir milletin dili anlatım yönü..

  52)  kağıdı makineden çıkarmadan kalemle çizgi çizmek için kart tutacaklarının kenarl..

  53)  bir fikre ancak ve yalnız yine fikirle karşılık vermek mümkündür bir konudaki ya..

  54)  konuşma yazışma ve duyguları anlatma aracı dildir bir milletin dili anlatım yönü..

  55)  sanat güzelliğin ifadesidir bu ifade sözle olursa şiir nağme ile olursa musiki r..

  56)  çizelge yaparken satırlara aralıklı olarak nokta konulabilir ilk satırın son har..

  57)  iş yazılarının düzenli olması için belirli ölçülere uyulması yararlıdır bu belir..

  58)  bazı makinelerde ondalık tabülatör düzeni yoktur tabülatör hareket tuşları yerin..

  59)  tabülatör düzeninde şaryonun hareketini sağlayan bir çubuk veya bir dizi tuştur ..

  60)  karbonlu yazılarda kağıt destesi aşağıda açıklanan usülle de hazırlanabilir kağı..

  61)  çizgi üzerine bir yazıyı ortalayıp yazmak için bu çizginin vuruş cinsinden uzunl..

  62)  ispirtolu çoğaltma makinesi için yazı yazılırken eczalı kağıdın parlak yüzü üzer..

  63)  bir topluluk içinde bulunan birimlerin çokluğunu miktarını belirleyen kelimeye s..

  64)  bir iş yazısı birkaç kez okunmaya gerek kalmadan anlaşılacak şekilde yazılmalıdı..

  65)  şimdi öğlenden sonra saat dört ikinci gazze muharebesinin üçüncü ve son gününü b..

  66)  telgraflar iki arayla yazılır kelimeler arasında aralık çubuğuna ikişer kez vuru..

  67)  bir yazıyı çizgi veya sarı noktalar üzerine yatay olarak denk getirmek gerekir h..

  68)  anlaşılabilir bir yazı sadece açık ve özlü değil aynı zamanda iyi düzenlenmiş ol..

  69)  ortalama mektuplar blok mektuplardan sadece imza kısmındaki değişiklik nedeniyle..

  70)  mustafa kemal bu işi de başardı ankara da komisyona yeni bir yazı alfabesi yapma..

  71)  okuyucuya önem verme ve ona yardım etmeye çalışma nezaket kuralının temelidir ne..

  72)  özlü olabilmesi için kısa yazılan mektuplarda bazan önemli bir hususun unutulduğ..

  73)  atatürk ün ideali milletin kendi kendisini idare etmesiydi milleti kendi iradesi..

  74)  zarflar çeşitli boyutlarda olur standartla enstitüsüsün bu konuyla ilgili standa..

  75)  kağıtlar hep aynı şekilde katlanıp zarfa konursa açan için kolaylık sağlanmış ol..

  76)  etkili bir mektup tabii olmalı okuyanın bildiği okurken rahat edebileceği kelime..

  77)  insanlar giderlerini gelirlerine göre düzenlemek ve yapmak zorundadırlar birçoğu..

  78)  mektupta ilk etki çok önemlidir ilk cümleye başlamak zordur ilk cümleyi herkes o..

  79)  atatürk yüksek zekalı bir insan olduğu için şartlar olgunlaşmadıkça fikirlerini ..

  80)  dil kişinin duygularını açıklamasını diğer kişilerle yakınlaşıp bağlantı kurması..

  81)  ferdin fikri hayatındaki hürriyet haklarından birisi de vicdan hürriyetidir her ..

  82)  resmi yazılar kamu kuruluşları tarafından haberleşme amacıyla yazılan yazılardır..

  83)  nasrettin hoca yedi asırdan beri dünyaya gülen o koca adam ona her yerde bir beş..

  84)  osmanlı devletinin pek kısa zamanda nasıl olup da o kadar büyüdüğünü ve cihanın ..

  85)  kış adanın her yanına yerleşebilmek için rüzgarlarını poyraz yıldız poyraz mayst..

  86)  ilk çağlardaki trampa ekonomisine bir göz atarsak büro çalışmaları denecek bir e..

  87)  orduda ve halk arasında mustafa kemal adı tamamen yayılmıştır o her tarafta bozg..

  88)  binlerce yıl önceki atalarımız paralarını ceplerinde taşıyamıyorlardı ve cüzdan ..

  89)  şehri akşam üstü sis basmıştı sis haliç yolu ile gelmiş önce mavnalar çatanalar ..

  90)  atatürk ilmi yetkililere karşı daima hürmetkardı bir baloda gece yarısından sonr..

  91)  tarih milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken birçok siyasi askeri ..

  92)  makineye bakmadan yazmak esastır başlangıç derslerinde öğretmenin ellerinize ve ..

  93)  sonra önemli bir karar aldık ve araç dışı çalışmalarımıza erkenden başlayacaktık..

  94)  türk dilinin özündeki zengin hazinenin gün ışığına çıkarılması bütün türk millet..

  95)  merkez bankaları kredileri düzenlemek para basmak yani banknot çıkarmak ve gerek..

  96)  günümüzden dört yüz yıl kadar önce piza şehrinde bir kilisede yapılan ayin sıras..

  97)  telefonun yanında mesaj veya gerektiğinde dikte almak için bir kurşun kalemle bl..

  98)  parçaları kullanırken bakma öğrenci kolu attıktan sonra elini yerleştirmek için ..

  99)  yirmi yıllık bir ormancı olmak sebebiyle zaman ve tecrübe ile edindiğim kanaate ..

  100)  bu mevsimde akşamüstleri güneş batarken ankara çok güzeldir kan kırmızı yuvarlak..

  101)  yanlış harf vurmak harf atlamak fazladan harf yazmak kelimeyi yarıda bırakmak fa..

  102)  hızlı ve doğru yazmak ana amaçtır yanlış yapma öğrenimin doğal belirtileri olmak..

  103)  elden geldiğince hızlı konuşulabilir konuşurken karşımızdaki ile karşılıklı konu..

  104)  iş yazılarının düzenli olması için belirli ölçülere uyulması yararlıdır bu belir..

  105)  insanoğlu binlerce yıldan beri bildiği ve yediği ekmeğe tarihin her çağında en k..

  106)  önceden izin verme kuralı bütçenin onaylama işlemiyle ilgilidir yasama meclisler..

  107)  bir paragraf yazılınca diğerine geçilmeden önce dikkatlice okunabilir sayfa sonu..

  108)  paragrafın her satırı elli vuruşluktur kağıdınıza seksen vuruş sığıyorsa sağdan ..

  109)  standart mektupların yatay ve dikey konumu ile ilgili bizi bilgileri aşağıda sun..

, en son skorunuz görüntüleniyor.
Toplam Karakter
Toplam Kelime
Doğru Kelime
Yanlış Kelime
Hata Yüzdesi
Yanlış Kelimeler


  Skor Listesi

  • Son 24 saatteki skorlar (12)
İsim Şehir Metin Süre Net Hata Zaman
1 Polat Isparta okuyucuya önem ... 1 dk. 48 %5 05.02.2016 17:17:37
2 ebb..b Adana birinci vazifen... 1 dk. 42 %2 06.02.2016 13:54:57
3 sumeyra Konya yazı başlıkları... 1 dk. 33 %5 06.02.2016 09:39:36
4 volkan Elazığ ceza kanunları ... 1 dk. 30 %3 06.02.2016 13:04:04
5 sena Ankara bir ailenin fer... 1 dk. 10 %16 06.02.2016 14:00:23
6 irem şen İzmir Tarih dersinde,... 1 dk. 6 %40 06.02.2016 13:12:52
Tüm Sonuçları Gör